Hornický kalendář 2021

celostátní hornické akce a akce jednotlivých hornických spolků, které nám kamarádi ze spolků nahlásí, naloeznete na webu SHHS ČR v souboru Hornický kalendář 2021 na tomto odkazu:  Aktuální informace | shhs-cr.eu

235 let Kovohutí Příbram a 710 let hutnictví stříbra a olova na Příbramsku

10. dubna 1786 začala na soutoku Litavky a Obecnického potoka stavba nové hutě na zpracování rud, které vytěžil příbramský báňský závod.

Zasloužil se o to ve vrchovaté míře královský hormistr a huťmistr Jan Antonín Alis, kterého do funkce jmenovala 28. března 1772 císařovna Marie Terezie. Odvážně a energicky zaváděl řadu technických, organizačních a ekonomických reforem. Pod jeho vedením se 11. října 1779 začal hloubit Vojtěšský důl a návazně stoupala těžba rud s významným obsahem stříbra a olova. Báňský závod, který byl do roku 1783 ztrátový, začal vykazovat zisky a díky Janu Antonínu Alisovi začalo tak více než stoleté období prosperity.
Právě pro zpracování vytěžených rud a tím zhodnocení výsledků důlní činnosti, navrhl Alis stavbu nové hutě.

První písemný dokument o činnosti hutě v okolí Příbrami je však daleko starší. Pochází z 21. dubna 1311 - letos je tomu tedy 710 let - a stvrzuje, že pražský měšťan Konrád z Příbrami se svými syny postupuje huť pražskému biskupovi Janovi IV. z Dražic. Listina neuvádí sice, o jakou huť šlo a kde přesně se nacházela, hornicko-archeologická, hutnicko-historická a mineralogická zkoumání však dosti věrohodně naznačují, že se mohlo jednat o stříbrnou huť, která pracovala již na sklonku 13. století u Pilského potoka v Brdech nad Bohutínem.

Zpracoval: Pavel David

Použitý pramen a další podrobnosti viz kniha Zdeňka Kunického a Karla Vurma: 700 let hutnictví stříbra a olova na Příbramsku / 225 let stříbrné hutě - Kovohutí Příbram, vydaly Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. v roce 2011

Za Chrudošem Fialou, který navždy tiše odešel 1. 8. 2020

Ve čtvrtek 6. srpna 2020 jsme se naposledy rozloučili s kamarádem Chrudošem Fialou.
Vzpomínku na Chrudoše stáhněte zde

5. 7. 2020 proběhla 31. Prokopská pouť

31. Prokopská pouť na Březových Horách měla úspěch.

Příbramské spolky uspořádaly v neděli 5.7.2020 podle programu Prokopskou pouť
Foto Karel Plaček zde  Foto Mirek Zelenka zde

Celý program viz plakát pouť 2020
Zdař Bůh!

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

---infopanel---

+420 731 800 801

cech@cechphh.cz

---chcete nám pomoci---

Chcete nám pomoci?

Zde bude umístěn banner, který bude odkazovat na stránku s informacemi jak přispět a možnost podpory, sponzoringu či čísla účtu a podmínky darů. Toto je ukázkový text editovatelný v administraci.

123 456 7890 / 0800

Kontaktní údaje

Poštovní adresa:

Cech příbramských horníků a hutníků, z.s.
Husova 424
261 01 Příbram

E-mail:
cech@cechphh.cz

Web:
http://www.cechphh.cz

Perkmistr:
Emil Kuchař
(statutární zástupce)
telefon:
+420 775 303 788

I. starší cechu
Ing. Pavel David
telefon:
+420 731 800 801

II. starší cechu
Zdeněk Trnka
telefon:
+420 723 123 197