Historie a současnost

Historie a současnost Cechu příbramských hutníků-olovářů


Jedním z nejstarších dobrovolných spolků na Příbramsku je Cech příbramských hutníků-olovářů, založený 27. 12. 1974 tehdejšími pracovníky n. p. Kovohutě Příbram.

U zrodu tohoto spolku stál tehdejší náměstek podnikového ředitele Miloslav Matějka, který se obklopil jakýmsi zakládacím výborem, z jehož členů se na ustavující schůzi v hutnické hospodě „Za komínem“ v Novém Podlesí rekrutovalo první předsednictvo Cechu hutníků. Ustavující schůze se zúčastnilo 23 vedoucích pracovníků, techniků, provozních mistrů a dalších hospodářských pracovníků n. p. Kovohutě Příbram.

Na této schůzi byl zvolen cechmistrem Miloslav Matějka, písařem cechu Jiří Marouš, strážcem pokladu(pokladníkem) Jaroslav Daňhel. Do funkce pravého kontrária byl zvolen podnikový ředitel Alois Falc, středním kontrariem Josef Brynda a levým kontrariem Jiří Pucherna. Kontraria jsou šéfové stolů, kteří dbají na řádné dodržování pivního zákona, kázně a pořádku u jednotlivých stolů.

Od roku 1974 do dnešních dní se vystřídali 4 cechmistři a 98 mistrů. V současné době jsou členy cechu pouze 3 mistři, kteří se zúčastnili oné památné zakládající schůze před 31 lety.

V průběhu těchto tří desetiletí se v cechu vystřídala pěkná řádka mistrů. Bohužel mnozí si od členství v cechu slibovali určíté výhody ať již profesní či materiální a když se pak jejich očekávání nenaplnila, velmi rychle cech opustili. Nedošlo jim totiž, že cech byl založen na principu kamarádství, solidarity a dobrovolnosti. Přestože nebylo možné vyhnout se řešení pracovních problémů, tyto se řešily v kamarádské atmosféře – „u piva“ a tak bylo možné řešit je s nadhledem, ku prospěchu věci.

Zůstali jen ti nejvěrnější, kteří se zúčastňovali zprvu dvou, později třech zasedání ročně. Výroční zasedání se konala a konají každoročně v prosinci, pololetní pak v červnu a obzvlášť vydařená bývají výjezdní zasedání pořádaná koncem léta v rekreačním středisku n. p. Kovohutí v Županovicích na Slapské přehradě spojená s pečením selat, berana a dalších vybraných mastných specialit. V současné době, kdy Kovohutě a.s. již nejsou majitelem zmíněného rekreačního střediska se výjezdní zasedání konají v Bohutíně na břehu Vysokopeckého rybníka v hospodě „U kocoura“ i jinde. Nicméně tradice je dodržována a konzumace mastných specialit včetně piva ke spokojenosti všech mistrů pokračuje.

Řada výročních zasedání se konala v kuturním domě Kovohutí a později v kuželníku tamtéž. Pololetní zasedání byla pořádána v okolních hospodách, dá se říci, že v jakémsi kruhu, v jehož středu byla „Stříbrná huť”, jenž kopíroval Brdské hřebeny vinoucí se kolem Příbrami. Tak zasedání byla konána v Hluboši, Sádku, Obecnici, Oseči, Novém i Starém Podlesí, Dubně a Příbrami.

První cechmistr Míla Matějka, který vedl cech v letech 1974 – 1985 za sebou zanechal velmi výraznou stopu a nasadil svým následovníkům laťku značně vysoko. Všichni jeho následovníci s ním byli pochopitelně poměřováni a nutno říci, že měli a stále mají mnohé co dohánět. Druhým cechmistrem byl zvolen Jarda Daňhel 1986 – 1992, a i když se velmi snažil, svému předchůdci se nevyrovnal, jen přiblížil. Třetí cechmistr Jaroslav Soukup vedl cech v letech 1993 - 2000. Jako čtvrtý v pořadí byl zvolen cechmistrem v prosinci 2000 Zdeněk Kunický, který vede cech doposud.

Více než tři desetiletí existence Cechu hutníků-olovářů je z hlediska historie okamžik, v lidském životě je to však významná doba a tak ze zakládajících členů jsou již všichni na zaslouženém odpočinku, v horším případě je Bůh povolal, aby předstoupili před bránu do hutnického nebe.

Nelze opomenout hosty, kteří byli zváni na jednotlivá zasedání. Mezi mnoha jinými vzpomenu Jaroslava Horáka, bývalého náměstka ředitele a později pracovníka GŘ Kovohutí Praha.

Na jiná zasedání byli pozváni dva vysocí důstojníci Sovětské armády „dočasně” umístěné na našem území. Častým hostem býval i akademický sochař Ivan Lošák, hlavně pro své veselé příhody z uměleckého života, kterými nikdy nešetřil. Pravidelně jsou zváni na naše zasedání zástupci Cechu příbramských horníků a hutníků. Častým hostem býval příbramský patriot perkmistr Jarda Šťastný, další horník Jarda Míka, na kterého má nezapomenutelné vzpomínky harmonika Zdeňka Hrdiny, které Jarda řádně provětral měch. Často je na naše zasedání zván současný perkmistr Cechu horníků a hutníků Miroslav Šťastný.

Jindřich Žáček

Příbram, L.P. 2010

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

---infopanel---

+420 731 800 801

cech@cechphh.cz

---chcete nám pomoci---

Chcete nám pomoci?

Zde bude umístěn banner, který bude odkazovat na stránku s informacemi jak přispět a možnost podpory, sponzoringu či čísla účtu a podmínky darů. Toto je ukázkový text editovatelný v administraci.

123 456 7890 / 0800

Kontaktní údaje

Poštovní adresa:

Cech příbramských horníků a hutníků, z.s.
Husova 424
261 01 Příbram

E-mail:
cech@cechphh.cz

Web:
http://www.cechphh.cz

Perkmistr:
Emil Kuchař
(statutární zástupce)
telefon:
+420 775 303 788

I. starší cechu
Ing. Pavel David
telefon:
+420 731 800 801

II. starší cechu
Zdeněk Trnka
telefon:
+420 723 123 197