SHHS ČR vydalo výzvu k nominacím pro rok 2017.

Všechny materiály naleznete zde:
http://www.shhs-cr.eu/cesky-permon