SHHS ČR počátkem dubna vydalo výzvu k nominacím pro rok 2018 a 19. - 20. 4. 2018 proběhlo v Rudolfově Hornické konzilium, které vybralo nositele cen v 15. ročníku pro rok 2018.
Ceny Český permon 2018 budou předány na slavnostním zahájení 22. Setkání HMO ČR v pátek 7. 9. 2018 ve velkém sále Hornického domu v Sokolově.

Všechny související materiály naleznete zde:
http://www.shhs-cr.eu/cesky-permon