20. setkání hornických měst a obcí ČR
Příbram : 10. - 12. 6. 2016

Sledujte informace na našem webu nebo na

http://setkanihmo2016.cz/