9. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

Gelnica ve dnech 12. - 14. 8. 2016