Funkcionáři Cechu PHH:

Představenstvo:

perkmistr (statutární zástupce) Emil Kuchař

I. starší cechu Ing. Pavel David

II. starší cechu Zdeněk Trnka

písař cechu Ing. Milan Karda
mincmistr cechu Zdeněk Cvrk
hormistr Václav Beck
huťmistr Petr Novotný

Senát Cechu:

předseda senátu Ing. Václav Tomšovský
člen senátu Ing. Eva Kuchařová
člen senátu Ing. Zdeněk Kunický

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

---infopanel---

+420 731 800 801

cech@cechphh.cz

---chcete nám pomoci---

Chcete nám pomoci?

Zde bude umístěn banner, který bude odkazovat na stránku s informacemi jak přispět a možnost podpory, sponzoringu či čísla účtu a podmínky darů. Toto je ukázkový text editovatelný v administraci.

123 456 7890 / 0800

Kontaktní údaje

Poštovní adresa:

Cech příbramských horníků a hutníků, z.s.
Husova 424
261 01 Příbram

E-mail:
cech@cechphh.cz

Web:
http://www.cechphh.cz

Perkmistr:
Emil Kuchař
(statutární zástupce)
telefon:
+420 775 303 788

I. starší cechu
Ing. Pavel David
telefon:
+420 731 800 801

II. starší cechu
Zdeněk Trnka
telefon:
+420 723 123 197