Představenstvo:

perkmistr (statutární zástupce) Emil Kuchař

I. starší cechu Ing. Pavel David

II. starší cechu Zdeněk Trnka

písař cechu Ing. Milan Karda
mincmistr cechu Zdeněk Cvrk
hormistr Václav Beck
huťmistr Petr Novotný

Senát Cechu:

předseda senátu Ing. Václav Tomšovský
člen senátu Ing. Eva Kuchařová
člen senátu Ing. Zdeněk Kunický