Jednotná v rozmanitosti

Na základě materiálů Dietmara Richtera, jednatele Sdružení německých hornických, hutnických a havířských spolků, zpracoval Pavel David, člen presidia Sdružení evropských hornických a hutnických spolků (VEBH).

7-0-znak-vebh

Toto je evropská vlajka. Organizace a instituce Evropské unie používají dodatečně k vlajce EU vlastní znaky, my např. mlátek a želízko.

Evropská vlajka není pouze symbolem Evropské unie, ale i evropské jednoty a identity v širším smyslu. Kruh zlatých hvězd představuje solidaritu a spolupráci mezi evropskými národy. Počet hvězd nemá žádnou souvislost s počtem členských států. Hvězd je dvanáct, protože toto číslo tradičně symbolizuje dokonalost, úplnost a jednotu. Počet hvězd zůstane tedy stejný bez ohledu na další rozšiřování EU.

Historie vlajky EU


Historie vlajky sahá do roku 1955, kdy sjednocující se Evropa existovala jen ve formě Evropského společenství uhlí a oceli a měla pouze šest členských států. Avšak již o několik let dříve vznikl samostatný mezinárodní evropský subjekt, který měl větší počet členů, aktivně bránil lidská práva a propagoval evropskou kulturu - Rada Evropy.

Rada Evropy hledala symbol, kterým by se mohla označovat. Po dlouhých diskusích byl přijat současný návrh - kruh dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí. Kruh představuje jednotu a symbolické číslo dvanáct mimo jiné odkazuje i na počet měsíců v roce a počet hodin na ciferníku. Evropská vlajka představuje jednotu národů Evropy.

Rada Evropy posléze vyzvala ostatní evropské instituce, aby modrou vlajku s dvanácti hvězdami začaly rovněž používat. V roce 1983 tuto výzvu přijal Evropský parlament a
nakonec byla vlajka přijata jako oficiální symbol Evropských společenství, dnešní Evropské unie, hlavami států a předsedy vlád v roce 1985.

Od začátku roku 1986 vlajku užívají všechny evropské instituce.

Evropská vlajka je jediným znakem Evropské komise - výkonného orgánu EU. Ostatní instituce a orgány EU používají kromě evropské vlajky i vlastní znaky.

Heslo EU: Heslo Evropské unie v české verzi zní:„ Jednotná v rozmanitosti“

INFORMACE

Sdružení evropských hornických a hutnických spolků originální název: Vereinigung Europäischer Bergmanns- und Hüttenvereine e.V. (zkratka: VEBH )

Nyní existující VEBH vzniklo z "Union Europäischer Berg, Hütten- und Knappenvereine e.V. (Unie evropských hornických, hutnických a havířských spolků)“ založené 6. února 1965 v Luisenthalu. Tato Unie si již tehdy stanovila jako cíl podporovat péči, ochranu a propagaci hornických tradic a kamarádskou spolupráci mezi evropskými hornickými a hutnickými spolky, na čemž se dodnes nic nezměnilo. Tehdejší název sdružení „Federation Europeene des Mineurs et Siderurgistes“, ve zkratce FEMS, byl platný až do hornické valné hromady v Sulzbach-Rosenbergu dne 7. července 2007, na které vzhledem k silně převažujícímu počtu německy mluvících spolků (Německo 433 spolků, Rakousko 49 spolků), byly jednomyslným rozhodnutím přizpůsobeny stanovy a název sdružení a sídlo přeloženo do Ambergu.

V současnosti jsou členem VEBH tyto státy:

Německo, Francie, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Nizozemsko a Slovinsko

Abychom mohli plnit myšlenku kamarádské spolupráce a mezinárodního porozumění v oblasti Evropské unie, vidí VEBH sdružení evropských států a národů s hornickou tradicí v této organizaci jako svůj hlavní cíl.

Dále je úkolem VEBH včas informovat přidružené členy o termínech akcí v jednotlivých státech, aby jednotlivé spolky měly možnost účastnit se vybraných akcí, neboť pouze díky osobním kontaktům horníků a hutníků je možné plnit onu sjednocující myšlenku kamarádské mezinárodní spolupráce.
Sdružení je tedy kulturní organizace spojující národy.

Stejně důležitým bodem jsou přirozeně ve všech národech a spolcích finanční možnosti, jak se v celé Evropě účastnit pořádaných akcí. V současnosti je finanční krytí VEBH ještě velmi slabé a nelze zajistit podporu národním sdružením nebo spolkům. Proto má velkou důležitost soustředit ve VEBH co možná nejvíce států při zachování jejich národních a tradičních osobitostí a pak na tomto základu doufejme nalézt porozumění pro pravidelnou podporu ze strany EU. Tím by VEBH získalo možnost odpovídajícím způsobem podporovat různé mezinárodní akce.

Aby naše sdružení dokumentovalo jednotu s Evropskou unií, převzalo VEBH do svého znaku evropský symbol - dvanáct žlutých hvězd na modrém podkladu, který používá v písemném styku na pozvánkách i jako odznak.

Přejme si, aby ve svobodě a nezávislosti se v budoucnu úspěšně dařilo plnit náš společně vytčený cíl.

Prezidium VEBH:

Prezidium VEBH:
zleva:
Pavel David, Dietmar Richter, Arno Jäger, Kurt Wardenga, Helmut Hribernigg


Prezident - Arno Jäger     Víceprezident - Kurt Wardenga   Generální tajemník - DI Helmut Hribernigg

Gluckstr. 17                     Pestalozzidorf 5                        Wenedikterstr. 2

D- 92224 Amberg            D- 45964 Gladbeck                    A- 9500 Villach

Pokladník - Dietmar Richter          Zapisovatel - DI Pavel David

Hügelstr. 14                                Horska 381

D- 44534 Lünen                          CZ- 261 01 Pribram IV