15. evropského dne horníků a hutníků v Košicích od 6. do 9. 6. 2013
se zúčastnilla početná delegace z České republiky. Na 160 členů patnácti hornických spolků a delegace hornických měst Jihlava, Kladno, Most a Příbram se v sobotním průvodu zcela jistě neztratili.
Většina z nás absolvovala i páteční slavnostní zahájení. Sobotní dopoledne pak jsme využili k prohlídce města a odpoledne k fakultativním výletům (Příbramáci zamířili na exkurzi do US Steel, dříve VSŽ Košice).
Zde je odkaz na filmy a foto organizátorů  a zde na fotky kamaráda z Kremnického spolku.
Naše foto doplníme později.