Chronologie "Setkání hornických měst":

1. setkání    6.9.1997               Příbram
2. setkání    5.9.1998               Krásno
3. setkání    4.-5.9.1999           Zlaté Hory
4. setkání    9.9.2000               Ostrava - Petřkovice
5. setkání    15.9.2001             Stříbro
6. setkání    14.9.2002             Planá u Mar. Lázní - Drmoul
7. setkání    6.9.2003               Sokolov
8. setkání    5.-6.6.2004           Rudolfov
9. setkání    25.6.2005             Ostrava Radvanice – Bartovice
10. setkání    16.9.2006           Příbram
11. setkání    15.9.2007           Horní Slavkov
12. setkání    5.–7.9.2008        Most
13. setkání    19.-21.6.2009     Jihlava
14. setkání    10.-12.9.2010     Stříbro
15. setkání    16. - 18. 9. 2011 Chodov
16. setkání    20. - 22. 4. 2012 Chomutov
17. setkání    6. - 8. 9. 2013     Kladno
18. setkání   26. - 28. 9. 2014  Český Krumlov
19. setkání    19. - 21. 6. 2015 Havířov
20. setkání    10. - 12. 6. 2016  Příbram (současně 16. Evropský hornický a hutnický den)
21. setkání    16. - 18. 6. 20017  Chomutov
22. setkání     7. - 8. 9. 2018    Sokolov
23. setkání    21. - 23. 6. 2019  Jihlava
24. setkání    12. 9. 2020 - Žacléř
25. setkání    10. - 12. 9. 2021 - Most
26. setkání    23. - 25. 9. 2022 - Kutná Hora
27. setkání     8. - 10. 9. 2023 - Ostrava

Plán:
28. setkání     14. 9. 2024 - Jílové u Prahy
29. setkání     2025 - Jáchymov
30. setkání     19. - 21. 6. 2026 - Příbram (současně 19. Evropský hornický a hutnický den)

Nové podmínky pro rozvoj spolkové činnosti po roce 1990 měly za následek postupné navazování kontaktů se spolky v zahraničí. Určité kontakty z doby před rokem 1989 byly zpravidla navazovány na bázi podniků nebo zástupců regionů. Spolková činnost, pokud existovala, nehrála v těchto kontaktech téměř žádnou roli. Začátkem roku 1996 se zástupci Havířské jednoty Altenberg obrátili na Rudné doly Příbram s. p. s žádostí získat informace o spolkové činnosti v České republice a o možnost navázat kontakty se zástupci spolků. Zástupci obou stran poskytli informace o aktivitách hornicko-hutnických (v případě zástupců z Německa také havířských) spolků a o možnostech spolupráce. Že byla jednání úspěšná dokladuje účast čtyřiceti horníků z Altenbergu na Prokopské pouti 29. – 30. 6. 1996 a kolem padesáti hostů z České republiky (podstatná část z Příbramě), včetně hornické kapely pana Záruby ml. z Příbramě, na 8. Německých hornických dnech ve Schneebergu. Celá česká delegace byla naplněna dojmy. Řada obdivovala dokonalou organizaci, jiní byli nadšeni počtem krojovaných horníků, hutníků a havířů. U několika Příbramáků se začala vnucovat otázka, zda by nebylo možné připravit podobné setkání horníků, hutníků a jejich příznivců v Královském horním městě Příbram.

Za třináct měsíců, kdy se plánovalo, diskutovalo, jednalo, dohadovalo, schůzovalo a věřilo nastal den „D“, kdy se začala psát historie „Setkání hornických měst“ v České republice.
Prvé setkání hornických měst a obcí České republiky se uskutečnilo v Příbrami 6. září 1997.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

---infopanel---

+420 731 800 801

cech@cechphh.cz

---chcete nám pomoci---

Chcete nám pomoci?

Zde bude umístěn banner, který bude odkazovat na stránku s informacemi jak přispět a možnost podpory, sponzoringu či čísla účtu a podmínky darů. Toto je ukázkový text editovatelný v administraci.

123 456 7890 / 0800

Kontaktní údaje

Poštovní adresa:

Cech příbramských horníků a hutníků, z.s.
Husova 424
261 01 Příbram

E-mail:
cech@cechphh.cz

Web:
http://www.cechphh.cz

Perkmistr:
Emil Kuchař
(statutární zástupce)
telefon:
+420 775 303 788

I. starší cechu
Ing. Pavel David
telefon:
+420 731 800 801

II. starší cechu
Zdeněk Trnka
telefon:
+420 723 123 197