18. setkání hornických měst a obcí se konalo 26. - 28. 9. 2014 v rámci Svatováclavských slavností v Českém Krumlově a bylo velmi úspěšné.
Zprávu naleznete v sekci Ohlédnutí - Archiv akcí.

Podrobné informace najdete na webu http://shmo2014.webnode.cz/