Stanovy SHHS ČR byly dne 21. 4. 2012 revidovány a dne 16. 5. 2012 je Ministerstvo vnitra pod č. j. VS/1-1/76327/09-R vzalo na vědomí.

Stanovy-shhs-Cr-2012-mv