Hornické tradice a aktivity

Základní informace o aktivitách udržování a rozvíjení hornických tradic v ČR

Rozvoj hornictví, které lze charakterizovat jako nejstarší činnost lidstva, doprovázelo také vytváření zvyků, životního stylu, zábavy a uměleckého projevu. Pracovní i mimopracovní činnost hornického povolání se vzájemně prolínala, doplňovala, ale také ovlivňovala. S postupem času, přibývajícími generacemi se začaly vytvářet tradice hornické práce a života.

Snaha o násilnou změnu těchto tradic v období po druhé světové válce způsobila nemalé ztráty hodnot, které se již velmi obtížně obnovují. Přes všechny obtíže spojené s udržením tradic a uchování kontinuity jejich rozvoje, přes skutečnost, že hornictví se opětovně nachází v období útlumu, se podařilo, díky nadšení jedinců a menších kolektivů, udržet některé tradice či dokonce zahájit proces jejich obnovování.

Nejstarší hornickou tradicí je zcela jistě akt přijímání nových členů do stavu hornického. Díky hornickým cechům a spolkům se tato tradice dostala do podvědomí pod názvem "Skok přes kůži".
Nositelem této tradice je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, která pravidelně pořádá „Skok přes kůži“. V roce 2011 v Chomutově to byl již v pořadí 122. celostátní „Skok přes kůži“. Je to tradice, která navazuje na působení školy v Příbrami, kde éra skoků přes kůži začala. Na příbramskou tradici Vysoké školy báňské navazuje Cech příbramských horníků a hutníků, který svou činnost legalizoval ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. vydáním stanov sdružení v roce 1993. Cech společně s organizátory symposia Hornická Příbram ve vědě a technice a se Střední průmyslovou školou Příbram dlouhodobě organizuje v rámci hornických večerů "Skok přes kůži". Cíl činnosti cechu je soustředěn do udržování hornicko-hutnických tradic, zvyků, historického způsobu života horníků a hutníků v regionu Příbram. Cech spolupracuje s dalšími spolky, které udržují a rozvíjejí hornické tradice. K prohloubení této spolupráce iniciovali nestoři Cechu v čele s Kolomanem Iványim v roce 2006 založení Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

---infopanel---

+420 731 800 801

cech@cechphh.cz

---chcete nám pomoci---

Chcete nám pomoci?

Zde bude umístěn banner, který bude odkazovat na stránku s informacemi jak přispět a možnost podpory, sponzoringu či čísla účtu a podmínky darů. Toto je ukázkový text editovatelný v administraci.

123 456 7890 / 0800

Kontaktní údaje

Poštovní adresa:

Cech příbramských horníků a hutníků, z.s.
Husova 424
261 01 Příbram

E-mail:
cech@cechphh.cz

Web:
http://www.cechphh.cz

Perkmistr:
Emil Kuchař
(statutární zástupce)
telefon:
+420 775 303 788

I. starší cechu
Ing. Pavel David
telefon:
+420 731 800 801

II. starší cechu
Zdeněk Trnka
telefon:
+420 723 123 197